Сокаль. ДНЗ (ясла-садок) № 5
 
Відомо навіть малюку, як добре жити в дитсадку. Прийшов - вітайся: «Добрий ранок!» Мий руки і куштуй сніданок. Немає часу на ниття, бо ждуть цікаві заняття: музичне, ліпка, малювання, ще й порахуємо старанно, розучим вірш, розкажем казку. Спіймати м'ячик? Та будь ласка! Що ще? На вулицю - гуляти, в рухливі ігри дружно грати. Ось «Гуси-гуси», «Коровай», «Автомобілі» - обирай. Обід. Поспати не забув.Так не помітно день минув!


Умови доступності закладу для дітей з особливими потребами

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота у 2018-2019 н.р. з дітьми,

що мають особливими потребами

                     Зміст роботи

Дата

Відповідальні

1.

Організаційна робота

1. Обстеження дітей:

- Обстеження мовлення дітей всіх вікових груп ДНЗ (граматичної будови мови; звуковимови;

словника дітей; стану зв’язної мови у дітей; дрібної моторики рук; фонематичного слуху дітей).

- Детальне обстеження дітей, що поступили до групи компенсуючого типу.

2. Оформлення документації:

. заповнити мовні картки на кожну дитину групи компенсуючого типу;

. скласти індивідуальні плани корекційної роботи ;

. оформити журнали взаємозв’язку вчителя-логопеда (вч.-дефектолога) та вихователя групи компенсуючого типу та зошити індивідуальної роботи на кожну дитину.

 Скласти графік роботи на навчальний рік, ознайомити з ним батьків та вихователів.

 

Вересень

2018 р.

 

 

 

 

 

 

 

Вчитель-логопед Бурбіцька М.С.

Вчитель-дефектолог Пишко М.М.

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

Взаємозв’язок вчителя - логопеда з вихователями групи компенсуючого типу та іншими педагогами ЗДО

Вчитель-логопед (вч.-дефектолог) – вихователі груп компенсуючого типу.

1. Ознайомити вихователів групи компенсуючого типу з мовним діагнозом кожної дитини.

2. Взяти участь в організації ігрового осередку для корекційної роботи в групах для дітей з вадами мовлення .

3. Докладно пояснювати завдання у журналі взаємозв’язку з вихователями.

4. Проводити бінарні заняття .

Провести консультації для вихователів на теми:

-         Фонематичний слух - основа правильного мовлення.

-         Здоров’язбережувальні технології у корекційній роботі ЗДО

-         Заняття-розваги з елементами пальчикової гімнастики.

-         «Особливості у роботі з дітьми, які мають вади мовленнєвого недорозвинення»

-          «Дихальні вправи, їх значення в подоланні заїкання»

-         «Артикуляційні вправи корисні та цікаві»

-         «Розвиток фонематичного сприймання у дітей-логопатів»

-          «Роль спеціальних вправ у розвитку загальної та дрібної моторики»

-         «Зв'язок мовлення з рухом , та вплив його на подолання дефекту»

-         «Розвиток мови дітей в іграх»

-          «Особливості засвоєння дітьми граматичної будови мовлення»

-         Аналіз роботи за рік.

Методична допомога.

Надавати методичну допомогу вихователям груп компенсуючого типу та масових груп з питань розвитку мовлення дітей дошкільного віку.

Здійснювати взаємодопомогу та підтримувати взаємозв’язок між напрямками:

- корекційно-відновлювальна робота (вчитель-логопед );

- провести діагностику з метою виявлення дітей, що мають труднощі в емоційному розвитку;

 - проводити спільні консультації для батьків;

- проводити спільну групову розвивально-корекційну роботу;

- проводити індивідуальну та підгрупову роботу з виконанням релаксаційних технік та психогімнастики;

-провести діагностику дітей з метою визначення психологічної готовності до школи;

-підготувати спільний консиліум «Психолого-педагогічний супровід дітей з вадами мовлення»;

Вчитель-логопед  -  музичний  керівник

-         Провести обстеження дітей .

-         Використовувати на кожному муз. занятті логоритміку, вправи на розвиток дихання, міміки, координації мови з рухом, гру на музичних інструментах зі співом окремих інтервалів , показ ритмічного малюнку .

-         Проводити театралізовану діяльність, пантоміму під музику та музичні етюди.

-         Надавати методичну допомогу музичному керівнику за запитом.

Провести консультації:

«Розвиток слухової уваги та фонематичного сприймання у дітей груп компенсуючого типу на музичному занятті»

«Роль музично – ритмічних вправ у корекції уваги дитини-логопата до різних звукових (музичних) сигналів та у формування вміння відтворювати заданий ряд послідовних дій»

 

 

 

Протягом

навчально

го року

 

 

 

 

 

 

 

Протягом

навчально

го року

 

Вчитель-логопед Бурбіцька М.С.

Вчитель-дефектолог Пишко М.М.

 

 

Вихователі спецгруп:

Давлятшин С.С., Ільницька О.І., Савчук Р.В., Щербата Г.А.

 

Музичні керівники: Кобрін Л.Є., Ганіткевич Н.П.

 

 

4.

  Робота з батьками

1.  Семінар-практикум з елементами тренінгу «Співпраця дошкільного закладу, вчителя-логопеда і сім’ї у подолання мовних вад дітей дошкільного віку»

1) Що мають знати батьки про фактори і причини які впливають на вади мовлення у дітей в дошкільному віці та їх усунення (міні-лекція).

2).Практичне заняття з підгрупами батьків «Вирішення проблемних ситуацій».

3)      Корекційна робота щодо подолання вад мовлення  (рекомендації).

4)      «Чи достатньо уваги ви приділяєте розвитку мовлення дитини?» (тест).

5)      «Вузлики напамять!» (поради вчителя-логопеда).

2.Консультації для батьків:

- «Значення дрібної моторики у формуванні мовлення дитини»

- «Що посієш - те й зійде»

- «Мандрування у казку - трохи про казкотерапію»

- «Види і причини виникнення порушень звуковимови в дітей дошкільного віку»                                        

     - Щоб ротик був слухняний, або щасливої дороги до країни звуків! (поради батькам 

       щодо занять з дитиною вдома  - логопедичні чистомовки (скоромовки) та вправи на

        автоматизацію звуків у словах та реченнях).

Анкетування батьків дітей що мають вади мовлення

Круглий стіл з елементами тренінгу «Про розмову та вимову: Роль батьків у мовленнєвому розвитку дитини»

-          Вікові особливості мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку (об’єм словника, словоутворення, зв’язне мовлення).

-         Взаємозв’язок розвитку дрібної моторики рук та мовленнєвої функції.

1.       Навчаючий практикум «Використання нетрадиційних методів і прийомів для мовленнєвого розвитку дітей»:

·         пальчиковий ігротренінг;

·         точковий  та загальний масаж рук.

2.       Тренінг «Ігри на кухні».

Гра та спілкування -  пріоритетні засоби мовленнєвого розвитку дошкільників в сім’ї

 

 

 

Щоквартально

 

 

 

 

 

 

Протягом

навчального року

 

5.

Підвищення фахового рівня.

1. Відповідно до плану -  вчителю-логопеду, вчителю-дефектологу відвідувати та активно приймати участь у роботі методоб’єднання  логопедів

2. Брати участь в роботі пед.рад та педгодин ДНЗ. Ділитися досвідом роботи з розвитку мовлення дітей дошкільного віку з вихователями.

3.Знайомитись з науковими статтями, публікаціями з питань розвитку мовлення дітей дошкільного віку в журналах «Дошкільне виховання», «Палітра педагога»

Протягом

навчального року

 

 

 

6.

Методичне забезпечення логопедичних кабінетів:

Поповнити логопедичні кабінети сучасними навчальними посібниками та  дидактичним матеріалом.    

Протягом

року