Сокаль. ДНЗ (ясла-садок) № 5
 
Відомо навіть малюку, як добре жити в дитсадку. Прийшов - вітайся: «Добрий ранок!» Мий руки і куштуй сніданок. Немає часу на ниття, бо ждуть цікаві заняття: музичне, ліпка, малювання, ще й порахуємо старанно, розучим вірш, розкажем казку. Спіймати м'ячик? Та будь ласка! Що ще? На вулицю - гуляти, в рухливі ігри дружно грати. Ось «Гуси-гуси», «Коровай», «Автомобілі» - обирай. Обід. Поспати не забув.Так не помітно день минув!


Освітні програми

Державні  нормативні  документи,  програми  якими буде керуватися ДНЗ в роботі:

1.        Конституцією України;

1.        Законом України «Про дошкільну освіту», затвердженим Указом Президента України від 11 липня 2001р.№2628-11І;

2.        Закону України « Про мови в Українській РСР» від 28.10.89 р. № 8312 -11, зі змінами від 06.03.03р.

3.        Конвенцією прав дитини, ратифікованою Постановою Верховної ради України від 27 лютого 1991 р. №789-XІІ;

4.        Національною Доктриною розвитку освіти  в Україні в XXІ столітті, затвердженою Указом Президента України від 17.04.2002р. №347/2002;

5.        Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні (нова редакція), 2012;

6.        Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»/ О.І.Білан, Л.М.Возна, О.Л.Максименко та ін., рекомендованою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, нова редакція - 2017

7.        Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. №305;

8.        Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України,  затвердженим наказом МОН України від 06.10.2010р. №930 зі  Змінами до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 20.12.2011 №1473;

9.        Типовим положенням про методичний кабінет ДНЗ від 09.11.2010 р. №1070

10.   Наказом МОНУ «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах» від 28.10.08р. № 985

11.   Інструкцією з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах  від 17.04.06 р. № 298/227

12.   Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України №1/9-36 від 24.01.2007р. «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів»;

13.   Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України №1/9-263 від 07.05.2007р. «Про організацію обліку дітей дошкільного віку»;

14.   Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України №1/9-583 від 04.10.2007р. «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади»;

15.   Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України №1/9-811 від 17.12.2008р. «Про здійснення соціально-педагогічного патронату»;

16.   Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України №1/9-455 від 03.07.2009р. «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»;

17.   Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України №1/9-563 від 16.08.2010р. «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу»;

18.   Інструктивно-методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України від 13.06.2017 № 1/9-322 “Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році”

19.   Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України №  1/9-438.   від 27.08.2004р. «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ».

20.   Інструктивно-методичним листом МОНУ «Про організацію роботи з дітьми 5-річного віку» №1/9-666 від 27.09.2010

21.   Інструктивно–методичними рекомендаціями «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі» від 26.07.2010 р. № 4.1/18-3082

22.   Ст.30 Закону України  «Про освіту»

23.   Законом України «Про цивільну оборону», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»;

24.   Законом України «Про охорону праці»;

25.   Законом України «Про пожежну безпеку»;

26.   Законом України «Про дорожній рух»;

27.   Законом України «Про спорт»;

28.   Законом України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»;

29.   Положенням про організацію робіт з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти (2001р.);

30.   Типовим переліком обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах (наказ МОН України від 11.06.2002 р. № 509);

31.   Методичними рекомендаціями щодо підбору і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах (МОН України, від 17.03.2006 р. № 1/9-153);

32.   Методичними рекомендаціями щодо підбору і використання іграшок для дітей дошкільного віку у дошкільних навчальних закладах (МОН України, від 18.07.2008 р. № 1/9-470);

33.   Переліком навчальних видань, рекомендованих МОН України для використання в освітньому процесі в  дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 н.р. (лист МОНУ від 13.07.09 № 1/9-477, інформаційний збірник МОНУ 22-23-24/2009).

34.   «Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні» (редакція 2012);

35.   «Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів», затвердженого наказом МОЗ України 24 березня  2016 року №234 .

36.   Програмою  розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», (авт. Н.В.Гавриш, Т.В.Панасюк, Т.О.Піроженко),   2017.

Навчально-методичні посібники, методичні рекомендації,  парціальні програми:

1.       «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»   -  Інструктивно-методичні рекомендації  (Додаток  до листа МОН України від 16.06.2016р. № 1/9-315).

2.       «Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.);

3.      «Вчимося жити разом», програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років (авт. – Піроженко Т. О., Хартман О. Ю.);

4.      «Англійська мова для дітей дошкільного віку», програма та методичні рекомендації (заг. ред. – Низковська О.В., авт. – Кулікова І. А., Шкваріна Т.М.);

5.      «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт. – Борщ Р. М., Самойлик Д. В.);

6.       «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт. - Березіна О. М., Гніровська О. З., Линник Т. А.).;

7.       «Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей дошкільного віку (авт. – Лохвицька Л.В.);

8.       «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях»       ( авт. – А. М. Богуш, І. Л. Сіданіч, В. Є. Сучок та інші);

9.       «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. – Лохвицька Л. В.);

10.  «Дитина у світі дорожнього руху», програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху (авт. – Тимовський О.А., Репік І.А.);

11.  «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. - Єфименко М. М.);

12.  «Дитяча хореографія» (авт. – Шевчук А.С.);

13.  «Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку» (авт. – Малашевська І. А., Демидова С. К.);

14.  «Смайлик», програма з формування основ комп`ютерної грамотності у дітей старшого дошкільного віку (авт. – Резніченко І.Ю.);

15.   «Цікаві шашки», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки (авт. – Семизорова В.В., Романюк О.В., Дульська Г.П.);

Програми для роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби:

16. Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» ( за заг. ред. - Сак Т. В.);

17.  Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (авт. – Рібцун Ю. В.);