Сокаль. ДНЗ (ясла-садок) № 5
 
Відомо навіть малюку, як добре жити в дитсадку. Прийшов - вітайся: «Добрий ранок!» Мий руки і куштуй сніданок. Немає часу на ниття, бо ждуть цікаві заняття: музичне, ліпка, малювання, ще й порахуємо старанно, розучим вірш, розкажем казку. Спіймати м'ячик? Та будь ласка! Що ще? На вулицю - гуляти, в рухливі ігри дружно грати. Ось «Гуси-гуси», «Коровай», «Автомобілі» - обирай. Обід. Поспати не забув.Так не помітно день минув!


Фінансовий звіт.

 
Виконавчий комітет Сокальської міської ради
ФАКТИЧНІ ВИДАТКИ ПО ДДУ У 2018 РОЦІ
Показник КЕКВ Планові призначення на рік Фактичні видатки по місяцях у 2018 році Фактичні видатки РАЗОМ Залишок призначень до кінця року Потреба до кінця року Додаткова потреба (залишок) до кінця року
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Заробітна плата 2111 12330920 975259,98 399158,55 935323,89 2309742,42 2309742,42 10021177,58 10021177,58 0
Нарахування на оплату праці 2120 2712800 220472,23 88000 199633,81 508106,04 508106,04 2204693,96 2204693,96 0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 0 0 0 0 0 0
Медикаменти 2220 0 0 0 0 0 0
Продукти харчування 2230 1869580 130935,87 124358,7 173338,42 428632,99 428632,99 1440947,01 1440947,01 0
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 107710 752,8 14620,93 5422,48 20796,21 20796,21 86913,79 86913,79 0
Видатки на відрядження 2250 35830 820 3559,78 4379,78 4379,78 31450,22 31450,22 0
Оплата теплопостачання 2271 2770000 955419,61 561083,96 1516503,57 1516503,57 1253496,43 1253496,43 0
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 143870 7928,15 9018,06 7659,74 24605,95 24605,95 119264,05 119264,05 0
Оплата електроенергії 2273 770260 49420,46 52411,34 41398,46 143230,26 143230,26 627029,74 627029,74 0
Оплата природного газу 2274 476860 128049,82 144849,03 272898,85 272898,85 203961,15 203961,15 0
Інші поточні видатки 2800 5000 893,1 0 893,1 893,1 4106,9 4106,9 0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0 0 0 0 0 0
Капітальний ремонт інших об"єктів 3132 0 0 0 0 0 0
Всього 21222830 1384769,49 1772750,11 2072269,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5229789,17 15993040,83 15993040,83 0
 
Міський голова
 
Начальник фінансово-господарського відділу
 
Виконавчий комітет Сокальської міської ради
ФАКТИЧНІ ВИДАТКИ ПО ДДУ У 2018 РОЦІ
Показник КЕКВ Планові призначення на рік Фактичні видатки по місяцях у 2018 році Фактичні видатки РАЗОМ Залишок призначень до кінця року Потреба до кінця року Додаткова потреба (залишок) до кінця року
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Заробітна плата 2111 12330920 975259,98 399158,55 935323,89 2309742,42 2309742,42 10021177,58 10021177,58 0
Нарахування на оплату праці 2120 2712800 220472,23 88000 199633,81 508106,04 508106,04 2204693,96 2204693,96 0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 0 0 0 0 0 0
Медикаменти 2220 0 0 0 0 0 0
Продукти харчування 2230 1869580 130935,87 124358,7 173338,42 428632,99 428632,99 1440947,01 1440947,01 0
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 107710 752,8 14620,93 5422,48 20796,21 20796,21 86913,79 86913,79 0
Видатки на відрядження 2250 35830 820 3559,78 4379,78 4379,78 31450,22 31450,22 0
Оплата теплопостачання 2271 2770000 955419,61 561083,96 1516503,57 1516503,57 1253496,43 1253496,43 0
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 143870 7928,15 9018,06 7659,74 24605,95 24605,95 119264,05 119264,05 0
Оплата електроенергії 2273 770260 49420,46 52411,34 41398,46 143230,26 143230,26 627029,74 627029,74 0
Оплата природного газу 2274 476860 128049,82 144849,03 272898,85 272898,85 203961,15 203961,15 0
Інші поточні видатки 2800 5000 893,1 0 893,1 893,1 4106,9 4106,9 0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0 0 0 0 0 0
Капітальний ремонт інших об"єктів 3132 0 0 0 0 0 0
Всього 21222830 1384769,49 1772750,11 2072269,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5229789,17 15993040,83 15993040,83 0
 
Міський голова
 
Начальник фінансово-господарського відділу
 
                                     
              Виконавчий комітет Сокальської міської ради              
ФАКТИЧНІ ВИДАТКИ ПО ДДУ У 2018 РОЦІ
Показник КЕКВ Планові призначення на рік Фактичні видатки по місяцях у 2018 році Фактичні видатки РАЗОМ Залишок призначень до кінця року Потреба до кінця року Додаткова потреба (залишок) до кінця року
січень  лютий березень квітень травень  червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Заробітна плата 2111 12330920 975259,98 399158,6                     1374419 10956501 10956501 0
Нарахування на оплату праці 2120 2712800 220472,23 88000                     308472,2 2404327,8 2404327,8 0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210     0                     0 0 0 0
Медикаменти 2220     0                     0 0 0 0
Продукти харчування 2230 1869580 130935,87 124358,7                     255294,6 1614285,4 1614285,4 0
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 107710 752,8 14620,93                     15373,73 92336,27 92336,27 0
Видатки на відрядження 2250 35830   820                     820 35010 35010 0
Оплата теплопостачання 2271 2770000   955419,6                     955419,6 1814580,4 1814580,4 0
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 143870 7928,15 9018,06                     16946,21 126923,79 126923,79 0
Оплата електроенергії 2273 770260 49420,46 52411,34                     101831,8 668428,2 668428,2 0
Оплата природного газу 2274 476860   128049,8                     128049,8 348810,18 348810,18 0
Інші поточні видатки 2800 5000   893,1                     893,1 4106,9 4106,9 0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110     0                     0 0 0 0
Капітальний ремонт інших об"єктів 3132     0                     0 0 0 0
Всього   21222830 1384769,5 1772750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3157520 18065310 18065310 0
                                     
Міський голова                                    
                                     
Начальник фінансово-господарського відділу                                    
                                     
                                     
              Додаток 4
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
               
ЗВІТ  
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма№ 4-3д,  № 4-3м)        
за  2017 р.  
                      коди
Установа ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СОКАЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за ЄДРПОУ 04056279
Територія м.Сокаль за КОАТУУ 4624810100
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ 420
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету    - -      
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету        
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів   03 -  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)   1010 Дошкільна освіта  
Періодичність: місячна, квартальна, річна                        
Одиниця виміру: грн, коп.                        
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено
на звітний рік
Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Перера-ховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 1 340 827,00 1 340 827,00 - - - 1 116 618,86 1 116 618,86 - - -
у тому числі:                        
Поточні видатки 2000 020 - - - - - - - - - -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 - - - - - - - - - -
Оплата праці  2110 040 - - - - - - - - - -
  Заробітна плата 2111 050 - - - - - - - - - -
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 - - - - - - - - - -
Використання товарів і послуг 2200 080 - - - - - - - - - -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 - - - - - - - - - -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - - - - - - - - - -
Продукти харчування 2230 110 - - - - - - - - - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 - - - - - - - - - -
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - - - - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 - - - - - - - - - -
  Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - - - - - -
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 - - - - - - - - - -
  Оплата електроенергії 2273 180 - - - - - - - - - -
  Оплата природного газу 2274 190 - - - - - - - - - -
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - - - - - -
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - - - - - -
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - - - - - -
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - - - - - - - - - -
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - - - - - -
Стипендії  2720 340 - - - - - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - - - - - -
Капітальні видатки 3000 370 1 340 827,00 - - - - 1 116 618,86 1 116 618,86 - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 1 340 827,00 - - - - 1 116 618,86 1 116 618,86 - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - - - - - -
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420 - - - - - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 430 1 340 827,00 - - - - 1 116 618,86 1 116 618,86 - - -
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - - - - - -
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 1 340 827,00 - - - - 1 116 618,86 1 116 618,86 - - -
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 - - - - - - - - - -
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - - - - - -
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - - - - - -
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - - - - - -
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - - - - - -
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - - - - - -
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - - - - - -
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - - - - - -
Інші видатки 5000 640 X 1 340 827,00 X X X X X X X X
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                        
                         
Керівник        В.І.Кондратюк        
  (підпис)     (ініціали, прізвище)          
Головний бухгалтер       Л.М.Ділай        
  (підпис)     (ініціали, прізвище)          
"12"січня 2018 року                        
          Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
   
               
               
ЗВІТ    
про надходження та використання коштів загального фонду (форма      №2д,       №2м)        
за  2017 р.    
                коди    
Установа ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СОКАЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за ЄДРПОУ 04056279    
Територія м.Сокаль за КОАТУУ 4624810100    
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ 420    
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  - -      
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету        
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 03 -    
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1010 Дошкільна освіта    
Періодичність: квартальна, річна                    
Одиниця виміру: грн, коп.                    
 
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)    
   
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9    
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 19 665 020,00 19 665 020,00 - 19 116 713,29 19 116 713,29 -    
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 19 665 020,00 - - 19 116 713,29 19 116 713,29 -    
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 13 651 710,00 - - 13 308 885,69 13 308 885,69 -    
Оплата праці  2110 040 11 189 920,00 11 189 920,00 - 10 899 183,01 10 899 183,01 -    
  Заробітна плата 2111 050 11 189 920,00 - - 10 899 183,01 10 899 183,01 -    
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -    
Нарахування на оплату праці 2120 070 2 461 790,00 2 461 790,00 - 2 409 702,68 2 409 702,68 -    
Використання товарів і послуг 2200 080 6 008 310,00 - - 5 803 028,66 5 803 028,66 -    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 962 380,00 - - 953 382,00 953 382,00 -    
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 10 000,00 10 000,00 - 10 000,00 10 000,00 -    
Продукти харчування 2230 110 1 663 360,00 1 663 360,00 - 1 633 964,29 1 633 964,29 -    
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 319 010,00 - - 316 467,56 316 467,56 -    
Видатки на відрядження 2250 130 25 480,00 - - 16 085,38 16 085,38 -    
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -    
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 3 028 080,00 3 028 080,00 - 2 873 129,43 2 873 129,43 -    
  Оплата теплопостачання 2271 160 1 977 980,00 - - 1 977 978,07 1 977 978,07 -    
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 101 570,00 - - 79 239,36 79 239,36 -    
  Оплата електроенергії 2273 180 484 390,00 - - 484 385,29 484 385,29 -    
  Оплата природного газу 2274 190 464 140,00 - - 331 526,71 331 526,71 -    
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - -    
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -    
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - -    
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -    
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - - - - - -    
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - -    
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - -    
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - -    
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -    
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -    
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -    
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -    
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -    
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -    
Стипендії  2720 340 - - - - - -    
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -    
Інші поточні видатки 2800 360 5 000,00 - - 4 798,94 4 798,94 -    
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -    
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -    
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -    
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420 - - - - - -    
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -    
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -    
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 - - - - - -    
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 - - - - - -    
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -    
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - -    
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -    
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -    
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -    
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -    
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -    
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -    
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -    
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -    
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -    
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -    
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - -    
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -    
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -    
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -    
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -    
Інші видатки 5000 640 X 1 311 870,00 X X X X    
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -    
 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                    
Керівник          В.І.Кондратюк      
      (підпис)   (ініціали, прізвище)      
Головний бухгалтер         Л.М.Ділай      
"12"січня 2018 року     (підпис)   (ініціали, прізвище)      
                     
                Додаток 2
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
                 
ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма№ 4-1д,  № 4-1м),              
за  2017 р.
                                коди
Установа ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СОКАЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за ЄДРПОУ     04056279
Територія м.Сокаль за КОАТУУ     4624810100
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ     420
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  - -      
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету    
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 03 -
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1010 Дошкільна освіта
Періодичність: місячна, квартальна, річна.                                  
Одиниця виміру: грн, коп.                                  
Показники КЕКВ Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Отримано залишок Нарахо-вано доходів за звітний період (рік)  Надій-шло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Фактичні за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі усього у т.ч. проведені за видатками загального фонду
перерахо-вані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду усього у тому числі на рахунках в устано-вах банків
усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 15 16 14 15
Надходження коштів – усього Х 010 1 368 963,55 153 025,61 - - - - 1 223 437,69 Х Х Х Х Х Х 127 933,54 -
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю Х 020 1 368 963,55 Х Х Х Х - 1 223 437,69 Х Х Х Х Х Х Х Х
Від додаткової (господарської) діяльності Х 030 - Х Х Х Х - - Х Х Х Х Х Х Х Х
Від оренди майна бюджетних установ Х 040 - Х Х Х Х - - Х Х Х Х Х Х Х Х
Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна) Х 050 - Х Х Х Х - - Х Х Х Х Х Х Х Х
Фінансування Х 060 - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Видатки -  усього Х 070 1 368 963,55 Х Х Х Х Х Х 1 248 529,76 - - - - - Х Х
у тому числі:                                  
Поточні видатки 2000 080 1 368 963,55 Х Х Х Х Х Х 1 248 529,76 - - - - - Х Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Оплата праці  2110 100 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Заробітна плата 2111 110 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 120 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 130 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140 1 368 963,55 Х Х Х Х Х Х 1 248 529,76 - - - - - Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 260,00 Х Х Х Х Х Х 255,20 - - - - - Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Продукти харчування 2230 170 1 368 703,55 Х Х Х Х Х Х 1 248 274,56 - - - - - Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Видатки на відрядження 2250 190 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 210 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Оплата теплопостачання 2271 220 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 230 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Оплата електроенергії 2273 240 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Оплата природного газу 2274 250 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Оплата енергосервісу 2276 270 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 310 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 320 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 330 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Поточні трансферти 2600 340 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Соціальне забезпечення 2700 380 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Стипендії  2720 400 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Інші виплати населенню 2730 410 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Інші поточні видатки 2800 420 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальні видатки 3000 430 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 480 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальний ремонт 3130 490 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 510 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Реконструкція  та  реставрація  3140 520 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 540 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 570 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальні трансферти 3200 580 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
                                   
Керівник              В.І.Кондратюк                
      (підпис)       (ініціали, прізвище)                
Головний бухгалтер           Л.М.Ділай                
"12"січня 2018 року   (підпис)       (ініціали, прізвище)                
                                   
          Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
   
               
               
ЗВІТ    
про надходження та використання коштів загального фонду (форма      №2д,       №2м)        
за ІІІ квартал 2017 р.    
                коди    
Установа Виконавчий комітет Сокальської міської ради за ЄДРПОУ 04056279    
Територія м.Сокаль за КОАТУУ 4624810100    
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ 420    
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0              
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету        
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 03 -    
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1010 Дошкільна освіта    
Періодичність: квартальна, річна                    
Одиниця виміру: грн, коп.                    
 
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)    
   
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9    
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 19 665 020,00 14 828 720,00 - 11 988 146,90 11 987 246,90 900,00    
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 19 665 020,00 - - 11 988 146,90 11 987 246,90 900,00    
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 13 651 710,00 - - 9 131 988,48 9 131 448,48 540,00    
Оплата праці  2110 040 11 189 920,00 8 708 290,00 - 7 470 772,30 7 470 232,30 540,00    
  Заробітна плата 2111 050 11 189 920,00 - - 7 470 772,30 7 470 232,30 540,00    
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -    
Нарахування на оплату праці 2120 070 2 461 790,00 1 920 820,00 - 1 661 216,18 1 661 216,18 -    
Використання товарів і послуг 2200 080 6 008 310,00 - - 2 852 270,08 2 851 910,08 360,00    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 176 000,00 - - 147 771,68 147 771,68 -    
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 10 000,00 10 000,00 - 10 000,00 10 000,00 -    
Продукти харчування 2230 110 1 663 360,00 1 330 210,00 - 920 330,03 919 970,03 360,00    
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 319 010,00   - 157 448,85 157 448,85 -    
Видатки на відрядження 2250 130 25 480,00 - - 8 637,27 8 637,27 -    
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -    
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 3 814 460,00 2 354 510,00 - 1 608 082,25 1 608 082,25 -    
  Оплата теплопостачання 2271 160 2 771 820,00 - - 964 659,79 964 659,79 -    
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 101 570,00 - - 56 744,14 56 744,14 -    
  Оплата електроенергії 2273 180 476 930,00 - - 340 976,37 340 976,37 -    
  Оплата природного газу 2274 190 464 140,00 - - 245 701,95 245 701,95 -    
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - -    
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -    
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - -    
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -    
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - - - - - -    
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - -    
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - -    
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - -    
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -    
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -    
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -    
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -    
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -    
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -    
Стипендії  2720 340 - - - - - -    
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -    
Інші поточні видатки 2800 360 5 000,00   - 3 888,34 3 888,34      
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -    
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -    
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -    
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420 - - - - - -    
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -    
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -    
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 - - - - - -    
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 - - - - - -    
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -    
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - -    
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -    
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -    
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -    
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -    
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -    
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -    
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -    
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -    
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -    
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -    
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - -    
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -    
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -    
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -    
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -    
Інші видатки 5000 640 X 504 890,00 X X X X    
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -    
 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                    
Міський голова         В.І.Кондратюк      
      (підпис)   (ініціали, прізвище)      
Начальник фінансово-господарського відділу         Л.М.Ділай      
"06"жовтня 2017 року     (підпис)   (ініціали, прізвище)      
                     

 

                  Додаток 2
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
                 
ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма№ 4-1д,  № 4-1м),              
за ІІІ квартал 2017 р.
                                коди
Установа Виконавчий комітет Сокальської міської ради за ЄДРПОУ     04056279
Територія м.Сокаль за КОАТУУ     4624810100
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ     420
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету    
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 03 -
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1010 Дошкільна освіта
Періодичність: місячна, квартальна, річна.                                  
Одиниця виміру: грн, коп.                                  
Показники КЕКВ Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Отримано залишок Нарахо-вано доходів за звітний період (рік)  Надій-шло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Фактичні за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі усього у т.ч. проведені за видатками загального фонду
перерахо-вані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду усього у тому числі на рахунках в устано-вах банків
усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 15 16 14 15
Надходження коштів – усього Х 010 1 294 070,00 153 025,61 - - - - 860 068,49 Х Х Х Х Х Х 146 236,99 -
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю Х 020 1 294 070,00 Х Х Х Х - 860 068,49 Х Х Х Х Х Х Х Х
Від додаткової (господарської) діяльності Х 030 - Х Х Х Х - - Х Х Х Х Х Х Х Х
Від оренди майна бюджетних установ Х 040 - Х Х Х Х - - Х Х Х Х Х Х Х Х
Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна) Х 050 - Х Х Х Х - - Х Х Х Х Х Х Х Х
Фінансування Х 060 - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Видатки -  усього Х 070 1 294 070,00 Х Х Х Х Х Х 866 857,11 - - - - - Х Х
у тому числі:                                  
Поточні видатки 2000 080 1 294 070,00 Х Х Х Х Х Х 866 857,11 - - - - - Х Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Оплата праці  2110 100 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Заробітна плата 2111 110 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 120 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 130 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140 1 294 070,00 Х Х Х Х Х Х 866 857,11 - - - - - Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 260,00 Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Продукти харчування 2230 170 1 293 810,00 Х Х Х Х Х Х 866 857,11 - - - - - Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Видатки на відрядження 2250 190 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 210 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Оплата теплопостачання 2271 220 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 230 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Оплата електроенергії 2273 240 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Оплата природного газу 2274 250 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Оплата енергосервісу 2276 270 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 310 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 320 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 330 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Поточні трансферти 2600 340 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Соціальне забезпечення 2700 380 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Стипендії  2720 400 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Інші виплати населенню 2730 410 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Інші поточні видатки 2800 420 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальні видатки 3000 430 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 480 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальний ремонт 3130 490 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 510 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Реконструкція  та  реставрація  3140 520 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 540 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 570 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальні трансферти 3200 580 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
                                   
Міський голова           В.І.Кондратюк                
      (підпис)       (ініціали, прізвище)                
Начальник фінансово-господарського відділу         Л.М.Ділай                
"06"жовтня 2017 року   (підпис)       (ініціали, прізвище)                
                                   
                Додаток 4
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
               
ЗВІТ  
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма№ 4-3д,  № 4-3м)        
за ІІІ квартал 2017 р.  
                      коди
Установа Виконавчий комітет Сокальської міської ради за ЄДРПОУ 04056279
Територія м.Сокаль за КОАТУУ 4624810100
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ 420
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету    0        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету        
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів   03 -  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)   1010 Дошкільна освіта  
Періодичність: місячна, квартальна, річна                        
Одиниця виміру: грн, коп.                        
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено
на звітний рік
Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Перера-ховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 1 296 947,00 815 000,00 - - - 126 363,79 126 363,79 - - -
у тому числі:                        
Поточні видатки 2000 020 - - - - - - - - - -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 - - - - - - - - - -
Оплата праці  2110 040 - - - - - - - - - -
  Заробітна плата 2111 050 - - - - - - - - - -
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 - - - - - - - - - -
Використання товарів і послуг 2200 080 - - - - - - - - - -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 - - - - - - - - - -