Сокаль. ДНЗ (ясла-садок) № 5
 
Відомо навіть малюку, як добре жити в дитсадку. Прийшов - вітайся: «Добрий ранок!» Мий руки і куштуй сніданок. Немає часу на ниття, бо ждуть цікаві заняття: музичне, ліпка, малювання, ще й порахуємо старанно, розучим вірш, розкажем казку. Спіймати м'ячик? Та будь ласка! Що ще? На вулицю - гуляти, в рухливі ігри дружно грати. Ось «Гуси-гуси», «Коровай», «Автомобілі» - обирай. Обід. Поспати не забув.Так не помітно день минув!


фінансовий звіт 2019

"Додаток 2
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу II)"
"Звіт
 про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
(форма N 4-1м)"
за перше півріччя 2019 року
 
КОДИ
Установа Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №5 "СОНЕЧКО" Сокальської міської ради Львівської області за ЄДРПОУ 25554679
Територія Сокаль за КОАТУУ 4624810100
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -   
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -   
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 002 - Виконавчі органи місцевих рад
"Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0211010 - Надання дошкільної освіти
"
"Періодичність: квартальна (проміжна)
Одиниця виміру: грн. коп.  "
Показники КЕКВ Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Отримано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі усього у тому числі на рахунках в установах банків
перераховані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду
усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Надходження коштів – усього X 010 373 750,00 - - - 48 093,92 173 664,15 X X X X 107 236,69 -
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю X 020 373 750,00 X X X X 173 664,15 X X X X X X
Від додаткової (господарської) діяльності X 030 - X X X X - X X X X X X
 
 
201900000010339738 АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ " ст. 1 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Від оренди майна бюджетних установ X 040 - X X X X - X X X X X X
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) X 050 - X X X X - X X X X X X
Фінансування X 060 - X X X X X X X X X X X
Видатки – усього X 070 373 750,00 X X X X X 114 521,38 - - - X X
"у тому числі:
Поточні видатки" 2000 080 373 750,00 X X X X X 114 521,38 - - - X X
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - X X X X X - - - - X X
Оплата праці 2110 100 - X X X X X - - - - X X
Заробітна плата 2111 110 - X X X X X - - - - X X
Грошове  забезпечення  військовослужбовців 2112 120 - X X X X X - - - - X X
Нарахування на оплату праці 2120 130 - X X X X X - - - - X X
Використання товарів і послуг 2200 140 373 750,00 X X X X X 114 521,38 - - - X X
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 - X X X X X - - - - X X
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 - X X X X X - - - - X X
Продукти харчування 2230 170 373 750,00 X X X X X 114 521,38 - - - X X
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - X X X X X - - - - X X
Видатки на відрядження 2250 190 - X X X X X - - - - X X
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - X X X X X - - - - X X
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 210 - X X X X X - - - - X X
Оплата теплопостачання 2271 220 - X X X X X - - - - X X
Оплата водопостачання  та  водовідведення 2272 230 - X X X X X - - - - X X
Оплата електроенергії 2273 240 - X X X X X - - - - X X
Оплата природного газу 2274 250 - X X X X X - - - - X X
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 260 - X X X X X - - - - X X
Оплата енергосервісу 2276 270 - X X X X X - - - - X X
Дослідження і розробки,  окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - X X X X X - - - - X X
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - X X X X X - - - - X X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - X X X X X - - - - X X
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 310 - X X X X X - - - - X X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 320 - X X X X X - - - - X X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 330 - X X X X X - - - - X X
Поточні трансферти 2600 340 - X X X X X - - - - X X
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - X X X X X - - - - X X
 
 
201900000010339738 АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ " ст. 2 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - X X X X X - - - - X X
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - X X X X X - - - - X X
Соціальне забезпечення 2700 380 - X X X X X - - - - X X
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - X X X X X - - - - X X
Стипендії 2720 400 - X X X X X - - - - X X
Інші виплати населенню 2730 410 - X X X X X - - - - X X
Інші поточні видатки 2800 420 - X X X X X - - - - X X
Капітальні  видатки 3000 430 - X X X X X - - - - X X
Придбання основного капіталу 3100 440 - X X X X X - - - - X X
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - X X X X X - - - - X X
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - X X X X X - - - - X X
Капітальне будівництво     (придбання) житла 3121 470 - X X X X X - - - - X X
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 480 - X X X X X - - - - X X
Капітальний ремонт 3130 490 - X X X X X - - - - X X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - X X X X X - - - - X X
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 510 - X X X X X - - - - X X
Реконструкція та реставрація 3140 520 - X X X X X - - - - X X
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - X X X X X - - - - X X
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 540 - X X X X X - - - - X X
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - X X X X X - - - - X X
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - X X X X X - - - - X X
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 570 - X X X X X - - - - X X
Капітальні трансферти 3200 580 - X X X X X - - - - X X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - X X X X X - - - - X X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - X X X X X - - - - X X
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав  та міжнародним організаціям 3230 610 - X X X X X - - - - X X
 
 
201900000010339738 АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ " ст. 3 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - X X X X X - - - - X X
 
 
Керівник Венгерак ЛІ
 
Головний бухгалтер Климчук ЮО
 
" 05 " липня 2019р.
 
 
"Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу II)"
"Звіт
 про надходження та використання коштів загального фонду
(форма N 2м)"
за перше півріччя 2019 року
 
КОДИ
Установа Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №5 "СОНЕЧКО" Сокальської міської ради Львівської області за ЄДРПОУ 25554679
Територія Сокаль за КОАТУУ 4624810100
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -   
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -   
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 002 - Виконавчі органи місцевих рад
"Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0211010 - Надання дошкільної освіти
"
"Періодичність: квартальна (проміжна)  
Одиниця виміру:  грн. коп. "
Показники "КЕКВ
та/або
ККК" Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік) Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) "Касові
за звітний період (рік)" "Залишок
на кінець звітного періоду (року)"
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 5 510 450,00 2 903 370,00 - 2 867 090,00 2 470 749,30 396 340,70
"у тому числі:
Поточні видатки" 2000 020 5 510 450,00 - - 2 867 090,00 2 470 749,30 396 340,70
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 3 754 360,00 - - 1 962 110,00 1 877 595,03 84 514,97
Оплата праці 2110 040 3 077 340,00 1 608 280,00 - 1 608 280,00 1 538 404,60 69 875,40
Заробітна плата 2111 050 3 077 340,00 - - 1 608 280,00 1 538 404,60 69 875,40
Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 677 020,00 353 830,00 - 353 830,00 339 190,43 14 639,57
Використання товарів і послуг 2200 080 1 756 090,00 - - 904 980,00 593 154,27 311 825,73
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 75 200,00 - - - - -
 
 
201900000010339374 АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ " Кошти на реєстраційному рахунку ст. 1 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - - - - - -
Продукти харчування 2230 110 658 950,00 286 740,00 - 286 740,00 175 993,00 110 747,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 54 920,00 - - 38 020,00 28 355,54 9 664,46
Видатки на відрядження 2250 130 7 600,00 - - 6 460,00 1 073,30 5 386,70
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 959 420,00 574 300,00 - 573 760,00 387 732,43 186 027,57
Оплата теплопостачання 2271 160 792 660,00 - - 490 000,00 320 473,07 169 526,93
Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 21 800,00 - - 10 920,00 8 984,23 1 935,77
Оплата електроенергії 2273 180 138 500,00 - - 70 160,00 56 094,43 14 065,57
Оплата природного газу 2274 190 - - - - - -
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 200 6 460,00 - - 2 680,00 2 180,70 499,30
Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних   (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені  до заходів розвитку 2282 240 - - - - - -
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 - - - - - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -
Стипендії 2720 340 - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - -
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -
 
 
201900000010339374 АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ " Кошти на реєстраційному рахунку ст. 2 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -
Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 - - - - - -
Реконструкція  та  реставрація 3140 460 - - - - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -
Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - -
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -
Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -
Інші видатки 5000 640 X 80 220,00 X X X X
 
 
201900000010339374 АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ " Кошти на реєстраційному рахунку ст. 3 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.
 
Керівник Венгерак ЛІ
 
Головний бухгалтер Климчук ЮО
 
" 05 " липня 2019р.
 
 
"Додаток 3
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу II)"
"Звіт
 про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами
власних надходжень
(форма N 4-2м)"
за перше півріччя 2019 року
 
КОДИ
Установа Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №5 "СОНЕЧКО" Сокальської міської ради Львівської області за ЄДРПОУ 25554679
Територія Сокаль за КОАТУУ 4624810100
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -   
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -   
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 002 - Виконавчі органи місцевих рад
"Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0211010 - Надання дошкільної освіти
"
"Періодичність: квартальна (проміжна)  
Одиниця виміру: грн. коп. "
Показники "КЕКВ
та/або
ККК" Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) "Касові 
за звітний період (рік)" "Залишок 
на кінець звітного періоду (року)"
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків
усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Надходження коштів - усього X 010 27 520,00 - - - - X X - -
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків X 020 27 520,00 X X X - X X X X
 
 
201900000010340346 АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ " ст. 1 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб X 030 - X X X - X X X X
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти X 040 - X X X - X X X X
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки X 050 - X X X - X X X X
Фінансування X 060 - X X X X X X X X
Видатки та надання кредитів - усього X 070 27 520,00 X X X X - - X X
"у тому числі:
Поточні видатки" 2000 080 - X X X X - - X X
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - X X X X - - X X
Оплата праці 2110 100 - X X X X - - X X
Заробітна плата 2111 110 - X X X X - - X X
Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 120 - X X X X - - X X
Нарахування на  оплату праці 2120 130 - X X X X - - X X
Використання товарів і послуг 2200 140 - X X X X - - X X
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 - X X X X - - X X
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 - X X X X - - X X
Продукти харчування 2230 170 - X X X X - - X X
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - X X X X - - X X
Видатки на відрядження 2250 190 - X X X X - - X X
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - X X X X - - X X
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 210 - X X X X - - X X
Оплата теплопостачання 2271 220 - X X X X - - X X
Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 230 - X X X X - - X X
Оплата електроенергії 2273 240 - X X X X - - X X
Оплата природного газу 2274 250 - X X X X - - X X
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 260 - X X X X - - X X
Оплата енергосервісу 2276 270 - X X X X - - X X
 
 
201900000010340346 АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ " ст. 2 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Дослідження і розробки,  окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - X X X X - - X X
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - X X X X - - X X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - X X X X - - X X
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 310 - X X X X - - X X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 320 - X X X X - - X X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 330 - X X X X - - X X
Поточні трансферти 2600 340 - X X X X - - X X
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - X X X X - - X X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - X X X X - - X X
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - X X X X - - X X
Соціальне забезпечення 2700 380 - X X X X - - X X
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - X X X X - - X X
Стипендії 2720 400 - X X X X - - X X
Інші виплати населенню 2730 410 - X X X X - - X X
Інші поточні видатки 2800 420 - X X X X - - X X
Капітальні видатки 3000 430 27 520,00 X X X X - - X X
Придбання основного капіталу 3100 440 27 520,00 X X X X - - X X
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - X X X X - - X X
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - X X X X - - X X
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - X X X X - - X X
Капітальне  будівництво (придбання) інших        об’єктів 3122 480 - X X X X - - X X
Капітальний ремонт 3130 490 27 520,00 X X X X - - X X
Капітальний ремонт житлового фонду  (приміщень) 3131 500 - X X X X - - X X
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 510 27 520,00 X X X X - - X X
Реконструкція та реставрація 3140 520 - X X X X - - X X
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - - - - - - - - -
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 540 - X X X X - - X X
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - X X X X - - X X
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - X X X X - - X X
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 570 - X X X X - - X X
Капітальні трансферти 3200 580 - X X X X - - X X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - X X X X - - X X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - X X X X - - X X
 
 
201900000010340346 АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ " ст. 3 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 - X X X X - - X X
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - X X X X - - X X
Внутрішнє кредитування 4100 630 - X X X X - - X X
Надання внутрішніх кредитів 4110 640 - X X X X - - X X
Надання кредитів органам державного   управління інших  рівнів 4111 650 - X X X X - - X X
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 660 - X X X X - - X X
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 670 - X X X X - - X X
Зовнішнє кредитування 4200 680 - X X X X - - X X
Надання зовнішніх кредитів 4210 690 - X X X X - - X X
 
 
Керівник Венгерак ЛІ
 
Головний бухгалтер Климчук ЮО
 
" 05 " липня 2019р.
 
 

 

"До

 

даток 4

 

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу II)"
"Звіт
 про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
(форма N 4-3м)"
за перше півріччя 2019 року
 
КОДИ
Установа Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №5 "СОНЕЧКО" Сокальської міської ради Львівської області за ЄДРПОУ 25554679
Територія Сокаль за КОАТУУ 4624810100
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -   
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -   
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 002 - Виконавчі органи місцевих рад
"Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0211010 - Надання дошкільної освіти
"
"Періодичність: квартальна (проміжна)  
Одиниця виміру: грн. коп. "
Показники "КЕКВ
та/або
ККК" Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік) Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) "Касові 
за звітний період (рік)" "Залишок 
на кінець звітного періоду (року)"
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків
усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Видатки та надання кредитів - усього X 010 120 070,00 60 070,00 - - - - - - - -
"у тому числі:
Поточні  видатки" 2000 020 - - - - - - - - - -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 - - - - - - - - - -
 
 
201900000010340538 АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ " Кошти на реєстраційному рахунку ст. 1 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Оплата праці 2110 040 - - - - - - - - - -
Заробітна плата 2111 050 - - - - - - - - - -
Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 - - - - - - - - - -
Використання товарів і послуг 2200 080 - - - - - - - - - -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 - - - - - - - - - -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - - - - - - - - - -
Продукти харчування 2230 110 - - - - - - - - - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 - - - - - - - - - -
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - - - - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 - - - - - - - - - -
Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - - - - - -
Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 - - - - - - - - - -
Оплата електроенергії 2273 180 - - - - - - - - - -
Оплата природного газу 2274 190 - - - - - - - - - -
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 200 - - - - - - - - - -
Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - - - - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - - - - - - - - - -
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 - - - - - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 - - - - - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - - - - - -
Стипендії 2720 340 - - - - - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - - - - - -
Капітальні  видатки 3000 370 120 070,00 - - - - - - - - -
 
 
201900000010340538 АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ " Кошти на реєстраційному рахунку ст. 2 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Придбання основного капіталу 3100 380 120 070,00 - - - - - - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - - - - - -
Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 - - - - - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 430 120 070,00 - - - - - - - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - - - - - -
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 120 070,00 - - - - - - - - -
Реконструкція  та  реставрація 3140 460 - - - - - - - - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - - - - - -
Реконструкція  та реставрація інших об’єктів 3142 480 - - - - - - - - - -
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - - - - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - - - - - -
Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - - - - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - - - - - -
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - - - - - -
 
 
201900000010340538 АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ " Кошти на реєстраційному рахунку ст. 3 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Інші видатки 5000 640 X 60 070,00 X X X X X X X X
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.
 
Керівник Венгерак ЛІ
 
Головний бухгалтер Климчук ЮО
 
" 05 " липня 2019р.
 
 

 

 

 

 

 

о
даток 1

 

 

 

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу II)"
"Звіт
 про надходження та використання коштів загального фонду
(форма N 2м)"
за I квартал 2019 року
 
КОДИ
Установа Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №5 "СОНЕЧКО" Сокальської міської ради Львівської області за ЄДРПОУ 25554679
Територія Сокаль за КОАТУУ 4624810100
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -   
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -   
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 002 - Виконавчі органи місцевих рад
"Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0211010 - Надання дошкільної освіти
"
"Періодичність: квартальна  
Одиниця виміру:  грн. коп. "
Показники "КЕКВ
та/або
ККК" Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік) Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) "Касові
за звітний період (рік)" "Залишок
на кінець звітного періоду (року)"
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 5 510 450,00 1 482 320,00 - 1 480 730,00 1 135 971,58 344 758,42
"у тому числі:
Поточні видатки" 2000 020 5 510 450,00 - - 1 480 730,00 1 135 971,58 344 758,42
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 3 754 360,00 - - 835 440,00 693 947,22 141 492,78
Оплата праці 2110 040 3 077 340,00 684 780,00 - 684 780,00 567 622,84 117 157,16
Заробітна плата 2111 050 3 077 340,00 - - 684 780,00 567 622,84 117 157,16
Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 677 020,00 150 660,00 - 150 660,00 126 324,38 24 335,62
Використання товарів і послуг 2200 080 1 756 090,00 - - 645 290,00 442 024,36 203 265,64
 
 
201900000008280112 АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ " Кошти на реєстраційному рахунку ст. 1 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 75 200,00 - - - - -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - - - - - -
Продукти харчування 2230 110 658 950,00 174 920,00 - 174 920,00 114 432,57 60 487,43
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 54 920,00 - - 3 770,00 3 770,00 -
Видатки на відрядження 2250 130 7 600,00 - - 3 960,00 208,40 3 751,60
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 959 420,00 464 230,00 - 462 640,00 323 613,39 139 026,61
Оплата теплопостачання 2271 160 792 660,00 - - 420 000,00 297 526,12 122 473,88
Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 21 800,00 - - 6 100,00 3 989,42 2 110,58
Оплата електроенергії 2273 180 138 500,00 - - 36 540,00 22 097,85 14 442,15
Оплата природного газу 2274 190 - - - - - -
Оплата інших енергоносіїв 2275 200 6 460,00 - - - - -
Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних   (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені  до заходів розвитку 2282 240 - - - - - -
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 - - - - - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -
Стипендії 2720 340 - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - -
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -
 
 
201900000008280112 АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ " Кошти на реєстраційному рахунку ст. 2 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -
Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 - - - - - -
Реконструкція  та  реставрація 3140 460 - - - - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -
Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - -
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -
Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -
Інші видатки 5000 640 X 7 730,00 X X X X
 
 
201900000008280112 АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ " Кошти на реєстраційному рахунку ст. 3 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.
 
Керівник Венгерак ЛІ
 
Головний бухгалтер Сівер ЛЙ
 
" 05 " квітня 2019р.
 
 

 

"Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу II)"
"Звіт
 про надходження та використання коштів загального фонду
(форма N 2м)"
за I квартал 2019 року
 
КОДИ
Установа Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №5 "СОНЕЧКО" Сокальської міської ради Львівської області за ЄДРПОУ 25554679
Територія Сокаль за КОАТУУ 4624810100
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -   
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -   
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 002 - Виконавчі органи місцевих рад
"Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0211010 - Надання дошкільної освіти
"
"Періодичність: квартальна  
Одиниця виміру:  грн. коп. "
Показники "КЕКВ
та/або
ККК" Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік) Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) "Касові
за звітний період (рік)" "Залишок
на кінець звітного періоду (року)"
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 5 510 450,00 1 482 320,00 - 1 480 730,00 1 135 971,58 344 758,42
"у тому числі:
Поточні видатки" 2000 020 5 510 450,00 - - 1 480 730,00 1 135 971,58 344 758,42
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 3 754 360,00 - - 835 440,00 693 947,22 141 492,78
Оплата праці 2110 040 3 077 340,00 684 780,00 - 684 780,00 567 622,84 117 157,16
Заробітна плата 2111 050 3 077 340,00 - - 684 780,00 567 622,84 117 157,16
Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 677 020,00 150 660,00 - 150 660,00 126 324,38 24 335,62
Використання товарів і послуг 2200 080 1 756 090,00 - - 645 290,00 442 024,36 203 265,64
 
 
201900000008280112 АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ " Кошти на реєстраційному рахунку ст. 1 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 75 200,00 - - - - -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - - - - - -
Продукти харчування 2230 110 658 950,00 174 920,00 - 174 920,00 114 432,57 60 487,43
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 54 920,00 - - 3 770,00 3 770,00 -
Видатки на відрядження 2250 130 7 600,00 - - 3 960,00 208,40 3 751,60
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 959 420,00 464 230,00 - 462 640,00 323 613,39 139 026,61
Оплата теплопостачання 2271 160 792 660,00 - - 420 000,00 297 526,12 122 473,88
Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 21 800,00 - - 6 100,00 3 989,42 2 110,58
Оплата електроенергії 2273 180 138 500,00 - - 36 540,00 22 097,85 14 442,15
Оплата природного газу 2274 190 - - - - - -
Оплата інших енергоносіїв 2275 200 6 460,00 - - - - -
Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних   (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені  до заходів розвитку 2282 240 - - - - - -
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 - - - - - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -
Стипендії 2720 340 - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - -
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -
 
 
201900000008280112 АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ " Кошти на реєстраційному рахунку ст. 2 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -
Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 - - - - - -
Реконструкція  та  реставрація 3140 460 - - - - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -
Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - -
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -
Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -
Інші видатки 5000 640 X 7 730,00 X X X X
 
 
201900000008280112 АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ " Кошти на реєстраційному рахунку ст. 3 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.
 
Керівник Венгерак ЛІ
 
Головний бухгалтер Сівер ЛЙ
 
" 05 " квітня 2019р.