Сокаль. ДНЗ (ясла-садок) № 5
 
Відомо навіть малюку, як добре жити в дитсадку. Прийшов - вітайся: «Добрий ранок!» Мий руки і куштуй сніданок. Немає часу на ниття, бо ждуть цікаві заняття: музичне, ліпка, малювання, ще й порахуємо старанно, розучим вірш, розкажем казку. Спіймати м'ячик? Та будь ласка! Що ще? На вулицю - гуляти, в рухливі ігри дружно грати. Ось «Гуси-гуси», «Коровай», «Автомобілі» - обирай. Обід. Поспати не забув.Так не помітно день минув!


Фінансовий звіт 2018

 
КАСОВІ ВИДАТКИ ПО ДДУ №5 У 2018 РОЦІ
Показник КЕКВ Планові призначення на рік Касові видатки по місяцях у 2018 році Касові видатки разом за 2018р Залишок призначень до кінця року Потреба до кінця року Додаткова потреба (залишок) до кінця року
січень
 
Заробітна плата 2111 2717290 2717288,93 1,07
Нарахування на оплату праці 2120 593630 593626,6 3,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 241680 241677,1 2,9
Медикаменти 2220 4000 4000 0
Продукти харчування 2230 503100 503089,82 10,18
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 19810 19642 168
Видатки на відрядження 2250 5000 4778 222
Оплата теплопостачання 2271 583600 583568,34 31,66
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 17100 17001,58 98,42
Оплата електроенергії 2273 134200 134077 123
Оплата природного газу 2274 0 0
Інші поточні видатки 2800 1000 1000 0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 28800 28800 0
Капітальний ремонт інших об"єктів 3132 353040 353039 1
Всього 5202250 0 5201588,37 661,63 0 0
 
 
Видатки по дду №5 на 1 листопада 2018р.
№ 5  з-та бух 2111 2120 2210 2230 2250 с/страх  лік зарпл.інв донарх
198472,29 6096 204568,29 45134,27 25423,89 859,58 5735,35 3270,77
197668,27 6096 203764,27 45249,65 38063,94 2908,33 4981,11 2084,6
197113,11 7620 204733,11 44997,84 66164,92 1679,72 4896,59 1147,56
213175,37 10311,88 223487,25 49161,24 58123,34 2647,64 5214,03 546,16
246280,81 5495,64 251776,45 54554,56 61707,91 0 6153,51 0
439802,1 7620 447422,1 96361,78 6283 50593,43 0 15239,75 0
33530,24 9144 42674,24 9757,86 20670 79,84 0 719,3 2123,99
214455,46 10530,25 224985,71 48995,51 68023,97 1072,98 6128,91 434,15
255093,06 3810 258903,06 56254,42 69404,15 1047,66 7954,95 665,17
216533,93 7620 224153,93 48378,99 5435 65504,42 0 6879,14 0
 
2212124,64 74343,77 2286468,41 498846,1094 32388 503089,81 2914 10215,91 63902,64 10272,4
зарпл  - інв 488964,4694
с/страх   22% 2247,5 2247,5002 5374,212024 2259,928
інв         8,41 % 5374,21 *22% *8,41% *22%
донарах.   22% 2259,93
разом  :   2120 498846,1094
 

Інформуємо!

Станом на 12.12.2018 року успішно реалізовано проект, що став переможцем обласного конкурсу проектів місцевого розвитку у 2018 році, а саме: «Модернізація матеріально-технічної бази Сокальського ясла-садка комбінованого типу №5 (придбання меблів)». Загальна вартість проекту становила 188966,00 грн. (сто вісімдесят вісім тисяч дев’ятсот шістдесят шість гривень 00 коп.). Кошти на фінансування даного проекту акумулювалися з різних джерел:

- обласний бюджет – 79364,00 грн.;

- районний бюджет – 25000,00 грн.;

- місцевий бюджет – 59202,00 грн.;

- внесок громади – 7400,00 грн.;

- кошти спонсора – 18000,00 грн.

В рамках реалізації проекту придбано та доставлено у Сокальський ясла-садок №5 меблі, згідно з переліком:

  • ліжко дитяче – 30 шт.,
  • шафа для дитячого одягу – 20 шт.,
  • вішалка для рушників – 30 шт.,
  • шафа для горщиків – 1 шт., 
  • лавка дитяча для роздягальні – 20 шт.,
  • столик дитячий шестикутний – 10 шт.,
  • стіл-парта дитяча 2-місна з шухлядами, регульована по висоті – 40 шт.

Проект реалізовано за сприяння Львівської обласної ради в рамках Програми проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку.

 

 

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за дев'ять місяців 2018 року КОДИ Установа Виконавчий комітет Сокальської міської ради за ЄДРПОУ 04056279 Територія Сокаль за КОАТУУ 4624810100 Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ 420 Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету - Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету - Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 002 - Виконавчі органи місцевих рад Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0201010 - Надання дошкільної освіти Періодичність: квартальна Одиниця виміру: грн. коп. Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік) Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Видатки та надання кредитів - усього Х 10 21707314,00 16619184,00 - 15115093,16 15115093,16 - у тому числі: Поточні видатки 2000 20 21707314,00 - - 15115093,16 15115093,16 - Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 30 15043720,00 - - 11310389,13 11310389,13 - Оплата праці 2110 40 12330920,00 9656840,00 - 9233245,72 9233245,72 - Заробітна плата 2111 50 12330920,00 - - 9233245,72 9233245,72 - Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 60 - - - - - - Нарахування на оплату праці 2120 70 2712800,00 2134540,00 - 2077143,41 2077143,41 - Використання товарів і послуг 2200 80 6658594,00 - - 3802678,42 3802678,42 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 90 384484,00 - - 139345,72 139345,72 - 201800000003340386 АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " Кошти на реєстраційному рахунку ст. 1 з 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - - - - - - Продукти харчування 2230 110 1869580,00 1415180,00 - 1164328,84 1164328,84 - Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 207710,00 - - 116189,96 116189,96 - Видатки на відрядження 2250 130 35830,00 - - 10077,51 10077,51 - Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - - Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 4160990,00 2806310,00 - 2372736,39 2372736,39 - Оплата теплопостачання 2271 160 2770000,00 - - 1661896,75 1661896,75 - Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 143870,00 - - 73147,00 73147,00 - Оплата електроенергії 2273 180 770260,00 - - 336431,61 336431,61 - Оплата природного газу 2274 190 476860,00 - - 301261,03 301261,03 - Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - - Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - - Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - - Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - - - - - - Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 - - - - - - Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 - - - - - - Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 - - - - - - Поточні трансферти 2600 280 - - - - - - Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - - Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - - Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - - Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - - Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - - Стипендії 2720 340 - - - - - - Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - - Інші поточні видатки 2800 360 5000,00 - - 2025,61 2025,61 - Капітальні видатки 3000 370 - - - - - - Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - - Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - - 201800000003340386 АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " Кошти на реєстраційному рахунку ст. 2 з 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - - Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 - - - - - - Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - - Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - - Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 - - - - - - Реконструкція та реставрація 3140 460 - - - - - - Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - - Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 480 - - - - - - Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - - Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - - Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - - Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - - Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - - Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - - Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - - Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - - Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - - Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - - Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 590 - - - - - - Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - - Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - - Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - - Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - - Інші видатки 5000 640 X 606314,00 X X X X 201800000003340386 АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " Кошти на реєстраційному рахунку ст. 3 з 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - - 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів. Керівник Кондратюк ВІ Головний бухгалтер Ділай ЛМ " 08 " жовтня 2018р
"Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)"
 
 
ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду (форма      №2д,       №2м)
за ІІ квартал 2018 р.
коди
Установа Виконавчий комітет Сокальської міської ради за ЄДРПОУ 37969169
Територія м.Сокаль за КОАТУУ 0
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ 420
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 0 #N/A
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 02 -
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1010 Надання дошкільної освіти
Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн, коп.
 
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 21 547 830,00 10 936 000,00 - 10 083 121,97 10 083 121,97 -
"у тому числі:
Поточні видатки" 2000 020 21 547 830,00 - - 10 083 121,97 10 083 121,97 -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 15 043 720,00 - - 7 023 864,72 7 023 864,72 -
Оплата праці 2110 040 12 330 920,00 5 780 220,00 - 5 752 184,72 5 752 184,72 -
  Заробітна плата 2111 050 12 330 920,00 - - 5 752 184,72 5 752 184,72 -
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 2 712 800,00 1 271 680,00 - 1 271 680,00 1 271 680,00 -
Використання товарів і послуг 2200 080 6 499 110,00 - - 3 057 231,64 3 057 231,64 -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 225 000,00 - - 30 404,22 30 404,22 -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - - - - - -
Продукти харчування 2230 110 1 869 580,00 955 480,00 - 712 498,78 712 498,78 -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 207 710,00 - - 71 915,67 71 915,67 -
Видатки на відрядження 2250 130 35 830,00 - - 5 907,59 5 907,59 -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  2270 150 4 160 990,00 2 513 880,00 - 2 236 505,38 2 236 505,38 -
  Оплата теплопостачання 2271 160 2 770 000,00 - - 1 661 896,75 1 661 896,75 -
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 143 870,00 - - 48 742,63 48 742,63 -
  Оплата електроенергії 2273 180 770 260,00 - - 232 228,81 232 228,81 -
  Оплата природного газу 2274 190 476 860,00 - - 293 637,19 293 637,19 -
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - -
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - -
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - - - - - -
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 - - - - - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -
Стипендії 2720 340 - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 5 000,00 - - 2 025,61 2 025,61 -
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -
  Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 - - - - - -
Реконструкція  та  реставрація 3140 460 - - - - - -
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - -
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - -
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -
Інші видатки 5000 640 X 414 740,00 X X X X
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -
 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.
Керівник В.І.Кондратюк
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер Л.М.Ділай
"12"липня2018 року (підпис) (ініціали, прізвище)
 

 

"Додаток 2
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)"
 
ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма№ 4-1д, № 4-1м),
за ІІ квартал 2018 р.
коди
Установа Виконавчий комітет Сокальської міської ради за ЄДРПОУ 37969169
Територія м.Сокаль за КОАТУУ 0
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ 420
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 0 #N/A
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 02 -
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1010 Надання дошкільної освіти
Періодичність: місячна, квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн, коп.
Показники КЕКВ Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Отримано залишок Надій-шло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі
перерахо-вані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду усього у тому числі на рахунках в устано-вах банків
усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Надходження коштів – усього Х 010 1 522 236,00 127 933,54 - - - 752 315,55 Х Х Х Х 349 430,49 -
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю Х 020 1 522 236,00 Х Х Х Х 752 315,55 Х Х Х Х Х Х
Від додаткової (господарської) діяльності Х 030 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х
Від оренди майна бюджетних установ Х 040 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х
Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна) Х 050 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х
Фінансування Х 060 - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Видатки -  усього Х 070 1 522 236,00 Х Х Х Х Х 530 818,60 - - - Х Х
у тому числі:
Поточні видатки 2000 080 1 522 236,00 Х Х Х Х Х 530 818,60 - - - Х Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата праці 2110 100 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Заробітна плата 2111 110 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 120 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 130 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140 1 522 236,00 Х Х Х Х Х 530 818,60 - - - Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 2 811,00 Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 - Х Х Х Х Х 765,00 - - - Х Х
Продукти харчування 2230 170 1 519 425,00 Х Х Х Х Х 530 053,60 - - - Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Видатки на відрядження 2250 190 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  2270 210 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата теплопостачання 2271 220 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 230 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата електроенергії 2273 240 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата природного газу 2274 250 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата енергосервісу 2276 270 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 310 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 320 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 330 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Поточні трансферти 2600 340 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Соціальне забезпечення 2700 380 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Стипендії 2720 400 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Інші виплати населенню 2730 410 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Інші поточні видатки 2800 420 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні видатки 3000 430 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 480 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальний ремонт 3130 490 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 510 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Реконструкція  та  реставрація 3140 520 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 540 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 570 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти 3200 580 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
 
Керівник В.І.Кондратюк
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер Л.М.Ділай
"12"липня2018 року (підпис) (ініціали, прізвище)
 

 

 

"Додаток 7
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)"
 
 
ЗВІТ
про заборгованість за бюджетними коштами (форма   № 7д,    №7м)
на 1 липня 2018 р.
коди
Установа Виконавчий комітет Сокальської міської ради за ЄДРПОУ 37969169
Територія м.Сокаль за КОАТУУ 0
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ 420
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 0 #N/A
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 02 -
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1010 Надання дошкільної освіти
Періодичність: місячна, квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн, коп.
Форма складена:    за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити).
Показники КЕКВ Код рядка Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість "Зареєстровані бюджетні фінансові
зобов’язання на кінець
звітного періоду (року)"
на початок звітного року, усього на кінець звітного періоду (року) списана за період з початку звітного року "на початок
звітного року, усього
" на кінець звітного періоду (року) списана за період з початку звітного року
усього з неї прострочена усього з неї
прострочена термін оплати якої не настав
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Доходи Х 010 - - - - - - - Х - Х
Видатки - усього на утримання установи Х 020 5 595,87 2 797,93 - - - 874 840,45 - - - 874 840,45
"у тому числі: 
Поточні  видатки" 2000 030 5 595,87 2 797,93 - - - 874 840,45 - - - 874 840,45
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 040 - - - - - 874 840,45 - - - 874 840,45
Оплата праці 2110 050 - - - - - 700 633,26 - - - 700 633,26
  Заробітна плата 2111 060 - - - - - 700 633,26 - - - 700 633,26
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 070 - - - - - - - - - -
Нарахування на  оплату праці 2120 080 - - - - - 174 207,19 - - - 174 207,19
Використання товарів і послуг 2200 090 5 595,87 2 797,93 - - - - - - - -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 100 5 595,87 2 797,93 - - - - - - - -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 110 - - - - - - - - - -
Продукти харчування 2230 120 - - - - - - - - - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 130 - - - - - - - - - -
Видатки на відрядження 2250 140 - - - - - - - - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 150 - - - - - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 160 - - - - - - - - - -
  Оплата теплопостачання 2271 170 - - - - - - - - - -
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 180 - - - - - - - - - -
  Оплата електроенергії 2273 190 - - - - - - - - - -
  Оплата природного газу 2274 200 - - - - - - - - - -
  Оплата інших енергоносіїв 2275 210 - - - - - - - - - -
  Оплата енергосервісу 2276 220 - - - - - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 230 - - - - - - - - - -
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 240 - - - - - - - - - -
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 250 - - - - - - - - - -
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 260 - - - - - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 270 - - - - - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 280 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти 2600 290 - - - - - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 300 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 310 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 320 - - - - - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 330 - - - - - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 340 - - - - - - - - - -
Стипендії 2720 350 - - - - - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 360 - - - - - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 370 - - - - - - - - - -
Капітальні  видатки 3000 380 - - - - - - - - - -
Придбання основного капіталу1 3100 390 - - - - - - - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 400 - - - - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 410 - - - - - - - - - -
 Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 420 - - - - - - - - - -
   Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 430 - - - - - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 440 - - - - - - - - - -
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 450 - - - - - - - - - -
  Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 460 - - - - - - - - - -
Реконструкція  та  реставрація 3140 470 - - - - - - - - - -
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 480 - - - - - - - - - -
  Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 490 - - - - - - - - - -
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 500 - - - - - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 510 - - - - - - - - - -
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 520 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 530 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 540 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 550 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 560 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 570 - - - - - - - - - -
1 У місячній бюджетній звітності рядки з 390 по 570 не заповнюються.
Керівник В.І.Кондратюк
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер Л.М.Ділай
"12"липня2018 року (підпис) (ініціали, прізвище)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавчий комітет Сокальської міської ради
ФАКТИЧНІ ВИДАТКИ ПО ДДУ У 2018 РОЦІ
Показник КЕКВ Планові призначення на рік Фактичні видатки по місяцях у 2018 році Фактичні видатки РАЗОМ Залишок призначень до кінця року Потреба до кінця року Додаткова потреба (залишок) до кінця року
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Заробітна плата 2111 12330920 975259,98 399158,55 935323,89 2309742,42 2309742,42 10021177,58 10021177,58 0
Нарахування на оплату праці 2120 2712800 220472,23 88000 199633,81 508106,04 508106,04 2204693,96 2204693,96 0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 0 0 0 0 0 0
Медикаменти 2220 0 0 0 0 0 0
Продукти харчування 2230 1869580 130935,87 124358,7 173338,42 428632,99 428632,99 1440947,01 1440947,01 0
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 107710 752,8 14620,93 5422,48 20796,21 20796,21 86913,79 86913,79 0
Видатки на відрядження 2250 35830 820 3559,78 4379,78 4379,78 31450,22 31450,22 0
Оплата теплопостачання 2271 2770000 955419,61 561083,96 1516503,57 1516503,57 1253496,43 1253496,43 0
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 143870 7928,15 9018,06 7659,74 24605,95 24605,95 119264,05 119264,05 0
Оплата електроенергії 2273 770260 49420,46 52411,34 41398,46 143230,26 143230,26 627029,74 627029,74 0
Оплата природного газу 2274 476860 128049,82 144849,03 272898,85 272898,85 203961,15 203961,15 0
Інші поточні видатки 2800 5000 893,1 0 893,1 893,1 4106,9 4106,9 0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0 0 0 0 0 0
Капітальний ремонт інших об"єктів 3132 0 0 0 0 0 0
Всього 21222830 1384769,49 1772750,11 2072269,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5229789,17 15993040,83 15993040,83 0
 
Міський голова
 
Начальник фінансово-господарського відділу
 

 

"Додаток 7
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)"
 
 
ЗВІТ
про заборгованість за бюджетними коштами (форма    № 7д,    №7м)
на 1 квітня 2018 р.
коди
Установа Виконавчий комітет Сокальської міської ради за ЄДРПОУ 04056279
Територія м.Сокаль за КОАТУУ 4624810100
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ 420
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 0 #N/A
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 02 -
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1010 Надання дошкільної освіти
Періодичність: місячна, квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн, коп.
Форма складена:    за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити).
Показники КЕКВ Код рядка Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість "Зареєстровані бюджетні фінансові
зобов’язання на кінець
звітного періоду (року)"
на початок звітного року, усього на кінець звітного періоду (року) списана за період з початку звітного року "на початок
звітного року, усього
" на кінець звітного періоду (року) списана за період з початку звітного року
усього з неї прострочена усього з неї
прострочена термін оплати якої не настав
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Доходи Х 010 - - - - - - - Х - Х
Видатки - усього на утримання установи Х 020 5 595,87 4 196,90 - - - 714 474,73 - - - 714 474,73
"у тому числі: 
Поточні  видатки" 2000 030 5 595,87 4 196,90 - - - 714 474,73 - - - 714 474,73
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 040 - - - - - 714 474,73 - - - 714 474,73
Оплата праці 2110 050 - - - - - 575 663,18 - - - 575 663,18
  Заробітна плата 2111 060 - - - - - - - - - -
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 070 - - - - - - - - - -
Нарахування на  оплату праці 2120 080 - - - - - 138 811,55 - - - 138 811,55
Використання товарів і послуг 2200 090 5 595,87 4 196,90 - - - - - - - -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 100 5 595,87 4 196,90 - - - - - - - -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 110 - - - - - - - - - -
Продукти харчування 2230 120 - - - - - - - - - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 130 - - - - - - - - - -
Видатки на відрядження 2250 140 - - - - - - - - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 150 - - - - - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 160 - - - - - - - - - -
  Оплата теплопостачання 2271 170 - - - - - - - - - -
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 180 - - - - - - - - - -
  Оплата електроенергії 2273 190 - - - - - - - - - -
  Оплата природного газу 2274 200 - - - - - - - - - -
  Оплата інших енергоносіїв 2275 210 - - - - - - - - - -
  Оплата енергосервісу 2276 220 - - - - - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 230 - - - - - - - - - -
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 240 - - - - - - - - - -
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 250 - - - - - - - - - -
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 260 - - - - - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 270 - - - - - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 280 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти 2600 290 - - - - - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 300 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 310 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 320 - - - - - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 330 - - - - - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 340 - - - - - - - - - -
Стипендії 2720 350 - - - - - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 360 - - - - - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 370 - - - - - - - - - -
Капітальні  видатки 3000 380 - - - - - - - - - -
Придбання основного капіталу1 3100 390 - - - - - - - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 400 - - - - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 410 - - - - - - - - - -
 Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 420 - - - - - - - - - -
   Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 430 - - - - - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 440 - - - - - - - - - -
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 450 - - - - - - - - - -
  Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 460 - - - - - - - - - -
Реконструкція  та  реставрація 3140 470 - - - - - - - - - -
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 480 - - - - - - - - - -
  Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 490 - - - - - - - - - -
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 500 - - - - - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 510 - - - - - - - - - -
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 520 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 530 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 540 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 550 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 560 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 570 - - - - - - - - - -
1 У місячній бюджетній звітності рядки з 390 по 570 не заповнюються.
Керівник КОНДРАТЮК В.І.
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ДІЛАЙ Л.М.
"12"квітня 2018 року (підпис) (ініціали, прізвище)
 
 
"Додаток 2
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)"
 
ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м),
за І квартал 2018 р.
коди
Установа Виконавчий комітет Сокальської міської ради за ЄДРПОУ 04056279
Територія м.Сокаль за КОАТУУ 4624810100
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ 420
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 0 #N/A
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 02 -
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1010 Надання дошкільної освіти
Періодичність: місячна, квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн, коп.
Показники КЕКВ Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Отримано залишок Надій-шло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі
перерахо-вані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду усього у тому числі на рахунках в устано-вах банків
усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Надходження коштів – усього Х 010 1 520 940,00 127 933,54 - - - 411 536,51 Х Х Х Х 353 435,13 -
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю Х 020 1 520 940,00 Х Х Х Х 408 725,51 Х Х Х Х Х Х
Від додаткової (господарської) діяльності Х 030 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х
Від оренди майна бюджетних установ Х 040 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х
Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна) Х 050 - Х Х Х Х 2 811,00 Х Х Х Х Х Х
Фінансування Х 060 - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Видатки -  усього Х 070 1 520 940,00 Х Х Х Х Х 186 034,92 - - - Х Х
у тому числі:
Поточні видатки 2000 080 1 520 940,00 Х Х Х Х Х 186 034,92 - - - Х Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата праці 2110 100 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Заробітна плата 2111 110 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 120 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 130 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140 1 520 940,00 Х Х Х Х Х 186 034,92 - - - Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 1 515,00 Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Продукти харчування 2230 170 1 519 425,00 Х Х Х Х Х 186 034,92 - - - Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Видатки на відрядження 2250 190 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  2270 210 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата теплопостачання 2271 220 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 230 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата електроенергії 2273 240 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата природного газу 2274 250 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата енергосервісу 2276 270 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 310 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 320 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 330 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Поточні трансферти 2600 340 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Соціальне забезпечення 2700 380 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Стипендії 2720 400 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Інші виплати населенню 2730 410 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Інші поточні видатки 2800 420 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні видатки 3000 430 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 480 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальний ремонт 3130 490 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 510 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Реконструкція  та  реставрація 3140 520 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 540 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 570 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти 3200 580 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
 
Керівник КОНДРАТЮК В.І.
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ДІЛАЙ Л.М.
"12"квітня 2018 року (підпис) (ініціали, прізвище)
 
 
"Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)"
 
 
ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду (форма       №2д,       №2м)
за І квартал 2018 р.
коди
Установа Виконавчий комітет Сокальської міської ради за ЄДРПОУ 04056279
Територія м.Сокаль за КОАТУУ 4624810100
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ 420
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 0 #N/A
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 02 -
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1010 Надання дошкільної освіти
Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн, коп.
 
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 21 547 830,00 5 738 000,00 - 5 229 789,17 5 229 789,17 -
"у тому числі:
Поточні видатки" 2000 020 21 547 830,00 - - 5 229 789,17 5 229 789,17 -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 15 043 720,00 - - 2 817 848,46 2 817 848,46 -
Оплата праці 2110 040 12 330 920,00 2 312 000,00 - 2 309 742,42 2 309 742,42 -
  Заробітна плата 2111 050 12 330 920,00 - - 2 309 742,42 2 309 742,42 -
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 2 712 800,00 508 640,00 - 508 106,04 508 106,04 -
Використання товарів і послуг 2200 080 6 499 110,00 - - 2 411 047,61 2 411 047,61 -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 225 000,00 - - - - -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - - - - - -
Продукти харчування 2230 110 1 869 580,00 - - 428 632,99 428 632,99 -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 207 710,00 - - 20 796,21 20 796,21 -
Видатки на відрядження 2250 130 35 830,00 - - 4 379,78 4 379,78 -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  2270 150 4 160 990,00 2 075 390,00 - 1 957 238,63 1 957 238,63 -
  Оплата теплопостачання 2271 160 2 770 000,00 - - 1 516 503,57 1 516 503,57 -
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 143 870,00 - - 24 605,95 24 605,95 -
  Оплата електроенергії 2273 180 770 260,00 - - 143 230,26 143 230,26 -
  Оплата природного газу 2274 190 476 860,00 - - 272 898,85 272 898,85 -
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - -
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - -
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - - - - - -
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 - - - - - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -
Стипендії 2720 340 - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 5 000,00 - - 893,10 893,10 -
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -
  Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 - - - - - -
Реконструкція  та  реставрація 3140 460 - - - - - -
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - -
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - -
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -
Інші видатки 5000 640 X 841 970,00 X X X X
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -
 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.
Керівник КОНДРАТЮК В.І.
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ДІЛАЙ Л.М.
"12"квітня 2018 року (підпис) (ініціали, прізвище)